Om Vekselvirke

 

Højskolerne som laboratorier for bæredygtighed

Nordea-fonden har etableret en ny indsats med Folkehøjskolernes Forening, hvor højskoler kan søge støtte til ambitiøse og nytænkende projekter, som fremmer bæredygtighed. Frem til primo 2026 kan højskoler søge støtte hos Nordea-fonden til at udvikle og gennemføre projekter, der passer til deres værdigrundlag, fagprofil samt lokale og geografiske forhold. Dette kan være til udvikling af nye fag, kurser, større arrangementer eller til faciliteter, der understøtter, udvikler eller skaber rum for en bæredygtig udvikling.

Vekselvirke er en fælles indsats mellem Folkehøjskolernes Forening og Nordea-fonden for ambitiøse og nytænkende projekter med fokus på fremme af bæredygtighed.

Initiativet er en ramme til realisering af en bred vifte decentralt forankrede projekter, der samlet set vil bidrage til og inspirere samfundets bæredygtige udvikling ved at gøre højskolerne til laboratorier for bæredygtighed.

Sideløbende med forskning, erhvervsmæssig udvikling og politisk arbejde kræver det civilsamfundets engagement og folkelige handlefællesskaber at løse klimakrisen. Her spiller højskolerne en væsentlig rolle.

Det er på én og samme tid højskolernes styrke og opgave, at de er både mødested og dannelsesrum for mange forskellige mennesker, holdninger og eksistenser.

Højskolernes særlige rammer for samvær giver unikke og ideelle muligheder for at udvikle og understøtte elevernes engagement i og ansvar for hinanden, det fælles samt håb og handlekraft.

Vekselvirke rammesætter projekter, som gerne må være vilde og udviklingsorienterede så længe de samtidig er konkret håndterbare.

Initiativet stiller skarpt på et (samfundsmæssigt, politisk og pædagogisk) potentiale i højskolernes grønne dannelsesrum med det formål at understøtte unikke projekter, der er innovative, nyskabende og nytænkende, og som kan inspirere bredt.

Indsatsen er støttet af Nordea-fonden.

 

https://www.hojskolerne.dk/nyheder/2024/apr/millionstoette-skal-laere-hoejskoleelever-om-selvforsyning-og-toejspild

www.ffd.dk/vekselvirke

https://www.hojskolerne.dk/groen-hoejskole