Skals – Højskolen for design og håndarbejde modtager støtte af Nordea-fonden med 1.985.500 kr. til det 3-årig bæredygtighedsprojekt TEKSTIL OMTANKE – fra forskning til hverdag. Selve projektet vil køre fra marts 2024 frem til primo 2027.

 

Nordea-fondens uddelingschef, Christine Paludan-Müller:

”Det er meget positivt, at højskolerne arbejder med bæredygtighed på så mange forskellige områder. De stærke fællesskaber på højskolerne er en god drivkraft for at skabe forandring- også når det gælder den grønne omstilling. Hos Nordea-fonden er vi stolte af aktivt at kunne støtte op om den indsats.”

 

Fakta om Nordea-fondens initiativ:

Højskoler kan over de næste tre år (til og med 2026) søge midler hos Nordea-fonden til at udvikle og gennemføre større projekter, som passer til deres eget værdigrundlag, fagprofil samt lokale og geografiske forhold. Dette kan være til udvikling af nye fag, til oprettelsen af større arrangementer eller til faciliteter, der bakker op om eller skaber rum for en bæredygtig udvikling.

 

https://nordeafonden.dk/nyheder/unik-stoette-til-baeredygtige-initiativer-paa-hoejskoler