NYT KURSUS UGE 35 2024
Skals broderi
m/Björk Ottosdottir
Se her

NYT KURSUS UGE 35 2024
HVF syning - jakke kursus II
m/Marianne T. Pedersen
Se her

 

Bæredygtighed

På skals højskole er vi meget bevidste om bæredygtighed. Vi arbejder med det i både undervisningen, i haven og i køkkenet og forsøger hele tiden at udvikle os i retning af endnu mere bæredygtige beslutninger. Det er en spændende og lang proces som er vigtig. Et udvalg bestående af personer fra alle personalegrupper mødes halvårligt og gennemgår vores fokuspunkter, så vi kan nå vores mål om at være ”en så bæredygtig højskole som muligt”.

Vores fokusområder som blev formuleret i februar 2020 og som løbende revideres er;

Pædagogisk sigte:

 • I undervisningen:
  Vi tilbyder bl.a. plantefarvning og re-design på vores 5 mdr. kurser, ugekurser og emnedage. I re-design syes presenninger, kasseret tøj og boligtekstiler om til nye fine brugbare produkter. Generelt arbejder vi med gode kvaliteter i garn og stof og bruger meget tid på at gennemtænke og udvikle egne produkter, hvilket gør, at man fremstiller noget med lang holdbarhed, man holder af og har svært ved at skille sig af med. Vi arbejder på at få flere bæredygtige tekstile materialer på skolen. Vi tilbyder løbende flere bæredygtige fag – re-cycling, ecoprint, vævning af kludetæpper og solfarvning. Første aften på alle korte og lange kurser begynder typisk med en ryste-sammen-opgave, denne laves ofte af genbrugsmaterialer – læder-, garn- og stofrester, så kommende elever ser værdien i disse materialer.
  I alle skolens undervisningslokaler er opstillet beholdere så vi kan sortere papir, tekstilt affald og restaffald.
   
 • Morgensamlinger og foredrag:
  Vi afholder morgensamlinger, der handler om bæredygtighed og miljø. Det kan være egne lærere eller gæstelærere, der fortæller om emnerne. Derudover inviterer vi hver uge gæster, der både holder forelæsninger om emnerne f.eks. ”Farver og bæredygtige materialer” v/Maria Viftrup, ”Mode og bæredygtighed” v/Susanne Guldager, ”Re-design og bæredygtighed i en designvirksomhed” v/Liselotte Hornstrup, ”Bæredygtig mode” v/Julie Bundgaard-Nielsen, ”Tekstile fibre og miljø” v/tekstilbiolog Birgit Bonefeld, ”Bæredygtig mode – de 10 verdensmål” v/Rikke Hvid, ”Debat om klima, strikkede prototyper for redskaber i designforskning” v/Louise Ravnløkke og ”Klimaaktivisme, ansvar, følelser og demokratiforståelse” v/filosof Esther Michelsen Kjeldahl.
  Mange af vores elever og kursister har et positivt syn på genbrug og bæredygtighed og vi understøtter dette med helt eksakt og nutidig viden, hvilket gør det mere relevant for os alle.
   
 • Studieture:
  På vores efterårshold går studieturene til København og på forårsholdene til storbyer som Berlin og Paris. Disse ture og udflugter foregår altid med bus. På vores korte rejsekurser tilbyder vi en tur til Holland med bus. Undtagelsen er vores korte rejsekurser til Island og Færøerne. Transporten til og fra disse destinationer foregår med fly af tidsmæssige årsager, men med bus eller offentlig transport rundt på destinationerne. I vores fremadrettede kursusplan forsøger vi at planlægge vores rejsekursus til Island, så det ligger i perioden maj-november, hvor der er direkte fly til Island fra Billund.
   

Højskolens bygninger og haven:

 • Biodiversitet
  Vi har i perioden 2019-2022 afsat et areal til delvis uberørt natur. Vores ønske med dette uberørte stykke natur var fra begyndelsen at plante til gavn for insekter, bier, dyr og mennesker. At skabe et lille stykke natur med bistader, fuglehuse og store træer. Vi ansøgte og fik fra FFD kr. 25.000, - til at komme i gang med processen og fik fra Hedeselskabet kr.118.000 til anlæggelse af haven med store træer og et omfattende gravearbejde for at skabe lille sø m.m. I skrivende stund er haven anlagt og den er nu til stor gavn for vores elever og kursister, som kan besøge haven og lade sig inspirere af planter, fugle og insekter. Ligeledes er der allerede nu godt gang i planterne som på sigt kan anvendes i plantefarvning. Vi er meget taknemmelige for beløbene fra både FFD (Højskoleforeningen) og Hedeselskabet og ikke mindst alle de mange elever og kursister som igennem de sidste to år har doneret stauder, planter og frø som vi kunne bruge, og nu nyde synes af i vores fantastiske have. Jorden på Højskolebakken i Skals er meget sandet og vores store projekt med at skabe god kompost er godt i gang, al grønt køkkenaffald bliver smidt i to store kompostbeholdere og kommer allerede haven til gavn.
   
 • Indkøb:
  Skolens pedeller er meget dygtige til at reparere maskiner, redskaber, bygninger og genbruge materialer. Generelt smider vi sjældent noget ud, alt personale har overordnet en bæredygtig tankegang og er rigtig gode til at genbruge og give brugte ting nyt liv. Alle pærer er udskiftet til led-pærer – alle elever/kursister bliver ved kursusstart skriftligt og mundtligt opfordret til at spare på lys, vand og varme. Vi arbejder løbende på at skifte lyset på gangarealerne evt. væghængte lamper og et system, hvor lyset kun står tændt, når det er mørkt.
   

Højskolens økologiske køkken, food og non food:

 • Kost, madspild og overvejelser omkring anretning af mad:
  Skolens køkken har det økologiske sølvmærke og en meget stor del af kosten er vegetarmad og vi bestræber os på, så vidt muligt, at købe danske madvarer. Køkkenpersonalet er gode til at beregne forbrug af madvarer og sørge for at rester så vidt muligt genanvendes på en spændende måde, dette er også noget elever/kursister roser. Generelt er elever/kursister og personale betænksomme, når de øser op, så der yderst sjældent smides mad væk. Køkkenet er meget opmærksomme på madspild i produktionen – te/kaffe bruges i brød og kager, stilke, stokke og skræller tilberedes i stedet for at de smides ud. Rester af kogt vandt bruges til suppe og overskydende vand fra frokost og aftensmad bruges til at vande blomster med… Ved servering benyttes mindre fade og der fyldes i stedet ofte op, hvilket betyder at overskydende mad meget nemt kan genbruges, som den er, eller indgå i nye retter...
   
 • Affaldssortering:
  Skolen sorterer glas, plast, metal, elektronik, pap og papir på hele skolen dvs. i undervisningen, administrationen og rengøringen. Tekstiler – stof, garn, tråde samles i sække og afleveres på genbrugsstationen.
   
 • Rengøringen:
  Både rengøringsselskab, personale og elever benytter de svanemærkede rengøringsprodukter skolen indkøber. Eleverne instrueres i hvordan rengøringen skal foregå og bliver dermed oplyst om dosering. Rengøringen foregår med forholdsvis små spande, tørmopper og støvsugere og med gulvvask en gang månedligt. Vi bruger svanemærket vaskepulver til vask og sørger for at fylde maskinen, inden der vaskes.
   

Bæredygtighedspolitik:
På vores to årlige personalemøder for alle ansatte, har vi en værdidiskussion om bæredygtighed på skolen. Højskolen har et bæredygtighedsudvalg bestående af pedel, bogholder, køkkenleder, en lærerrepræsentant og forstander. Udvalget holder to årlige møder, hvor vi udvikler ideer til at gøre højskolen endnu mere bæredygtig. Alle ansatte opfordres til at byde ind med ideer løbende.