Persondataforordningen

Ny EU-dom om Facebook og Skals højskolens dataansvar på Facebook.

EU-domstolen har den 5 juni 2018 afsagt en dom (C-210/16) om bl.a. dataansvaret for såkaldte fansider på Facebook (herhjemme også blot kaldet Facebook-sider, ikke at forveksle med privates Facebookprofiler).

Skals højskolen for design og håndarbejdes profil på Facebook er omfattet af denne dom, som du kan se her: InfoCuria

Dommen betyder, at vi og Facebook har et fælles dataansvar for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med besøg på vores facebookside.

Dommen betyder konkret at:
Vi er sammen med Facebook fælles ansvarlig for at overholde reglerne i databeskyttelsesforordningen (i forhold til den pågældende Facebook-side) 
  
Vi skal sikre, at besøgende på siden (uanset om de er Facebook-brugere eller ej) får information om persondatapolitikken og, i det omfang det er krævet, også giver samtykke til behandlingen   

Vi skal sørge for at indgå en aftale med Facebook om fælles dataansvar, og i denne aftale skal det reguleres, hvem der har ansvar for hvad, og dem I behandler oplysninger om, skal have adgang til at se det væsentligste indhold af ansvarsfordelingen mellem Facebook og os.

Personer, der bliver registreret som følge af besøg på vores Facebookside kan udøve deres rettigheder over for os. Det gælder f.eks. retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse eller retten til sletning.  
 
I forhold til et eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med behandlingen af personoplysningerne hæfter vi og Facebook solidarisk.

Vores Databeskyttelsespolitik kan du læse om her:

D-3 oplysningspligt art.13
D-7 privatlivs- og databeskyttelse

Skals højskolen for design og håndarbejde har ikke mulighed for, på nuværende tidspunkt, at indgå en aftale med Facebook om fælles dataansvar.  Det Irske Datatilsyn er i dialog med Facebook herom i relation til alle virksomheder i Europa.  Facebooks hovedkontor i Europa ligger i Irland.

Skals højskolen for design og håndarbejde kan således ikke, på nuværende tidspunkt, leve op til dommens krav om fælles dataansvar med Facebook.

Hvis du derfor ønsker at kommunikere med os på Facebook fraskriver Skals højskolen for design og håndarbejde sig ethvert ansvar for, at skolen kan leve op til kravene.

Hvis du ikke kan acceptere dette, skal du forlade højskolens Facebookside nu.

Vi følger løbende udviklingen og vil så snart som muligt sikre, at også vores Facebookside kan overholde Skals højskolen for design og håndarbejdes databeskyttelsespolitik.