Indholdsplaner

På både det lange halvårs kursus og på ugekurser udfærdiger læreren en indholdsplan. Indholdsplanen skal sikre, at der er almen dannelse på et højskolekursus. Dette betyder også, at der er obligatoriske foredrag, morgensamlinger og formiddagsinspiration, som typisk er teori i de forskellige håndværksdiscipliner. Højskoler er tilskudsberrettigede og det er et krav fra Ministeriet at indholdsplaner indeholder en beskrivelse af undervisningen og kurset i sin helhed.