Hovedfag og bifag

Vi har valgt at inddele vores fag i hovedfag og bifag; beklædningssyning, vævning og broderi er hovedfag med flest timer og herefter kommer strik som er et mindre fag på skemaet, men bestemt et fag som fylder meget i fritiden. Timerne ligger fordelt over hele perioden.