Højskolebakken 21 - 8832 Skals - Danmark - telefon +45 8669 4064 skals@skals.nu


Skals - højskolen for design og håndarbejde drives i den tidligere Skals Højskole, der blev oprettet i 1868.

Den ældste del af de nuværende bygninger er fra 1915. Skolen er udvidet flere gange. Hver gang har man forsøgt at nærme sig den oprindelige arkitektur, og i dag fremstår bygningerne som en harmonisk helhed.

Privat eje
I 1959 blev skolen en privatejet håndarbejdsskole. Stifter, ejer og leder var Gunnild Gaardsdal, men i 1993 blev ejerforholdet omdannet til at være en selvejende institution under lov om de frie kostskoler.

Skals - højskolen for design og håndarbejde er tilknyttet FFD (Foreningen af folkehøjskoler i Danmark)